Servicii de avocatură

Servicii

Drept Administrativ și Fiscal
Dreptul administrativ reprezintă acea ramură a dreptului public care reglementează relaţiile sociale din sfera administraţiei publice, precum şi pe cele de natură conflictuală dintre autorităţile administraţiei publice sau alte autorităţi statale, pe de o parte, şi cei vătămaţi în drepturile lor prin acte administrative ale acestor autorităţi, pe de altă parte.
Citește mai mult
Drept Civil
Dreptul civil este acea ramură de drept ce reglementează relațiile social-patrimoniale și nepatrimoniale stabilite între persoane fizice și/sau juridice ce se află pe poziții de egalitate juridică, chiar când una dintre părți este statul (ca persoană privată și nu ca autoritate publică).
Citește mai mult
Drept Comercial
Dreptul comercial este acea ramură de drept privat care cuprinde ansamblul unitar al normelor juridice ce reglementează relațiile sociale, patrimoniale și personal nepatrimoniale din sfera activității de comerț, relații care se nasc între persoane care au calitatea de comerciant.
Citește mai mult
Drept Contravențional
Dreptul contravențional se poate defini ca un ansamblu de norme juridice strict determinate de legislația contravențională, care oglindește instituțiile juridice de bază și care are drept scop protecția juridică a unor valori sociale determinate, soluționarea raporturilor juridice apărute in procesul activității de combatere a contravenționalității.
Citește mai mult
Drept Penal
Dreptul penal reprezintă instrumentul prin care se apără cele mai importante valori sociale împotriva faptelor periculoase.
Citește mai mult
Dreptul Familiei
Dreptul Familiei reprezintă ansamblul normelor juridice aplicabile relațiilor dintre persoanele unite prin filiație sau prin căsătorie.
Citește mai mult
Dreptul Muncii
Dreptul muncii reprezintă acea ramură autonomă a dreptului privat alcătuită din ansamblul normelor juridice care reglementează relaţiile sociale individuale şi colective de muncă ce se stabilesc între angajatori şi salariaţi.
Citește mai mult
Dreptul Proprietății Intelectuale
Ramura de drept care cuprinde ansamblul normelor juridice ce reglementează raporturile juridice privind protecţia creaţiei intelectuale în domeniul industrial, ştiinţific, literar şi artistic, precum şi semnele distinctive ale activităţii de comerţ.
Citește mai mult