18
feb.2019
Hotărâre care să tină loc de contract de vânzare cumpărare - Cabinet de avocat „Negru Doina” Suceava

Hotărâre care să țină loc de contract de vânzare-cumpărare

Ați cumpărat o suprafață de teren prin înscris sub semnătură privată și doriți să solicitați instanței pronunțarea unei hotărâri care să țină loc de act autentic?

CABINETUL DE AVOCAT „NEGRU DOINA” OFERĂ SERVICII JURIDICE ÎN CEEA CE PRIVEȘTE ACȚIUNEA CIVILĂ AVÂND CA OBIECT – HOTĂRÂRE CARE SĂ ȚINĂ LOC DE ACT AUTENTIC.

 

Prevederile art. 1073, 1077 Cod civil, art. 5 alin 2 din Titlul X din Legea 247/2005 reglementează posibilitatea parților dintr-un antecontract de vânzare cumpărare să solicite instanței pronunțarea unei hotărâri care să țină loc de act autentic de vânzare – cumpărare.

Pentru admisibilitatea unei atare acțiuni, trebuie îndeplinite următoarele condiții:

  • Sa existe un antecontract valabil încheiat sub aspectul consimțământului, capacitate, obiect (bunul vândut) și cauza (prețul);
  • Calitatea de proprietar a promitentului vânzător;
  • Existența în patrimoniul acestuia a bunului înstrăinat;
  • Refuzul acestuia de a se prezenta la notar la termenul fixat, în vederea încheierii actului autentic de vânzare cumpărare.

În situația în care ați încheiat o promisiune bilaterală de vânzare – cumpărare pentru un teren agricol situat în extravilan, mai este necesară și dovada parcurgerii procedurii privind respectarea dreptului de preempțiune.

Caracterul drepturilor și obligațiilor izvorâte din antecontract configurează natura acțiunii ca fiind una personala patrimoniala și în final prescriptibilă potrivit art.1 alin.1, în termenul de trei ani, stabilit de art.3 alin.1 teza I, din Decretul 167/1958.

Cu toate acestea, există cauze de întrerupere a cursului prescripției dreptului material la acțiune, în funcție de atitudinea promitentului vânzător.

Leave your comment

Please enter your name.
Please enter comment.