29
mart.2023

RECUNOAȘTEREA HOTĂRÂRILOR STRĂINE – EXEQUATOR

Hotararile straine pronuntate intr-un stat tert spre exemplu ( S.U.A., Marea Britanie, Germania, Austria, Franta, Belgia, Spania) pot fi recunoscute in Romania, spre a beneficia de autoritatea lucrului judecat, daca sunt indeplinite cumulativ, potrivit disp. art. 1096 Cod procedura civila, urmatoarele conditii:

  • hotararea este definitiva potrivit legii statului unde a fost pronuntata;
  • instanta care a pronuntat-o a avut, potrivit legii statului de sediu, competenta sa judece procesul fara insa a fi intemeiata exclusiv pe prezenta paratului ori a unor bunuri ale sale fara legatura directa cu litigiul in statul de sediu al respectivei jurisdictii;
  • exista reciprocitate in ceea ce priveste efectele hotararilor straine intre Romania si statul instantei care a pronuntat hotararea.

Daca hotararea a fost pronuntata in lipsa partii care a pierdut procesul, ea trebuie sa constate, de asemenea, ca partii in cauza i-au fost inmanate in timp util atat citatia pentru termenul de dezbateri in fond, cat si actul de sesizare a instantei si ca i s-a dat posibilitatea de a se apara si de a exercita calea de atac impotriva hotararii.

Caracterul nedefinitiv al hotararii straine, decurgand din omisiunea citarii persoanei care nu a participat la proces in fata instantei straine, poate fi invocat numai de catre acea persoana.

Conform disp. art.1099 Cod pr civila, cererea de recunoastere se rezolva pe cale principala de tribunalul in circumscriptia caruia isi are domiciliul sau dupa caz, sediul cel care a refuzat recunoasterea hotararii straine.

In cazul imposibilitatii de determinare a tribunalului, competenta apartine Tribunalului Bucuresti.

Cererea de recunoastere poate fi, de asemenea, rezolvata pe cale incidentala de catre instanta sesizata cu un proces avand un alt obiect, in cadrul caruia se ridica exceptia autoritatii lucrului judecat sau o chestiune prealabila intemeiata pe hotararea straina.
In cazul in care se solicita recunoasterea fata de Statul Roman a unei hotarari de divort pronuntata in strainatate, instanta analizeaza hotararea, sub aspectul indeplinirii criteriilor de recunoastere in raport de disp. art. 1095 din Codul de procedura civila si constata ca hotararea pronuntata de instanta straina prin care s-a desfacut casatoria partilor poate fi recunoscuta in Romania, deoarece intruneste conditiile de admisibilitate prevazute de art. 1096 Cod de procedura civila.

Conform disp. art. 1100 alin 1 si 2 Cod pr civ, cererea de recunoastere a hotararii straine va fi insotita de urmatoarele acte legalizate si cand este cazul – apostilate, traduse de catre traducator autorizat:

  • Copia hotararii straine;
  • Dovada caracterului definitiv al acesteia;
  • Copia dovezii de inmanare a citatiei si a actului de sesizare, comunicate partii care a fost lipsa in instanta straina, sau orice act oficial care sa ateste ca citatia sau actul de sesizare au fost cunoscute, in timp util, de catre partea impotriva careia s-a pronuntat hotararea;
  • Orice alt act de natura sa probeze, in completare, ca hotararea straina indeplineste celelalte conditii prevazute la art. 1096 Cod pr. civ. Hotararea straina recunoscuta in Romania dobandeste autoritate de lucru judecat si devine echivalentul unei hotarari pronuntate in Romania, dobandind calitatea de titlu executoriu.

CABINET DE AVOCAT NEGRU DOINA, prin AVOCAT NEGRU DOINA, poate sa te reprezinte in instanta si in fata altor institutii, fara a fi necesara prezenta ta.

Ne poti contacta la nr. tel. +40 769 618 149 sau la adresa e-mail: contact@avocat-negrudoina.ro

Leave your comment

Please enter your name.
Please enter comment.